Badanie pokazuje, że pracownicy nie odczuwają negatywnych skutków używania marihuany po pracy.

Ciekawostki

Według badań przeprowadzonych przez profesora H. Jacka Walkera z Auburn University i dr Jeremy'ego Bernertha z San Diego State University, używanie marihuany po pracy nie jest szkodliwe dla pracowników. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie Group & Organization Management. Pokazują one, że pracownicy mają negatywny wpływ, gdy palą marihuanę przed lub w trakcie pracy. Jednak autor badania mówi, że badanie nie wykazuje żadnych pozytywnych efektów z używania marihuany po pracy.

Dr Jeremy Bernerth, profesor biznesu w San Diego State University's Fowler College of Business, i H. Jack Walker (profesor zarządzania w Auburn University's Raymond J. Harbert College of Business), wyruszyli, aby dowiedzieć się, jaki wpływ na pracowników miało używanie marihuany przed, w trakcie i po pracy. Badanie obejmowało podstawowe wymagania dotyczące pracy, takie jak praca w zespole i umiejętności organizacyjne. Oceniano również zachowania w miejscu pracy, które uznano za szkodliwe lub korzystne.

Badanie

Kluczowymi wymaganiami dotyczącymi wydajności pracy były: "wykonanie zadania", chęć i umiejętność pomocy współpracownikom oraz inne postawy społeczne w miejscu pracy, które są "obywatelskie", jak również szkodliwe zachowania w pracy. Badania przeprowadzono na 281 pracownikach i ich bezpośrednich przełożonych. Do rekrutacji uczestników i ich przełożonych wykorzystano media społecznościowe. Autorzy badania nie zmuszali pracowników do używania marihuany. Pozwolili im na to zgodnie z ich wolą.

Każdy z uczestników został zapytany o używanie przez nich marihuany i kiedy to nastąpiło. Na przykład, jak często używali marihuany w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed rozpoczęciem pracy. Natomiast ich przełożeni byli pytani o ocenę wykonania zadań przez pracownika, postawy obywatelskie oraz szkodliwe zachowania w pracy.

Wyniki

Badacze zestawili wszystkie odpowiedzi na kwestionariusze i stwierdzili negatywną korelację między używaniem marihuany a wydajnością pracy. Osoby te wykazywały spadek wydajności w pracy. Nie stwierdzono natomiast korelacji między używaniem konopi po pracy a wydajnością w pracy.

Badanie wykazało również, że użytkownicy konopi indyjskich, którzy używali ich przed pracą lub w jej trakcie, są mniej skłonni do zaangażowania się w sprawy firmy. U pracowników, którzy używali marihuany podczas lub przed pracą, stwierdzono również zachowania kontrproduktywne.

Nie było jednak zauważalnych efektów u pracowników, którzy używali marihuany po pracy. Badacze nie znaleźli również korelacji między pracownikami, którzy używali marihuany po pracy, a ich chęcią pomocy innym, niezależnie od tego, kiedy ją spożywali.

Chociaż badanie nie potwierdza tego bezpośrednio, dr Bernerth sugeruje, że używanie marihuany po pracy może mieć pewne korzyści dla pracy.

Może to pomóc ludziom, którzy palą marihuanę po pracy, aby odwrócić ich uwagę od stresu w pracy. Pracownicy mogą zrelaksować się dzięki marihuanie, aby odzyskać energię i lepiej radzić sobie w pracy.

-Dr Bernerth

Trudno zaprzeczyć faktowi, że marihuana może być stosowana po ciężkim dniu, aby pomóc w oczyszczeniu głowy i pozwolić na odpowiedni odpoczynek, aby poczuć się lepiej.

Naukowcy przeprowadzili badanie, ponieważ uważają, że pracodawcy borykają się z wieloma problemami w związku z rosnącą popularnością marihuany i legalizacją na świecie. Jednym z nich jest to, czy używanie marihuany po pracy wpływa na produktywność pracowników. Pracodawcy wymagają całkowitej abstynencji od marihuany, aby chronić wydajność pracowników, ale nie ma żadnych informacji.

Nasze badanie wykazało, że używanie konopi poza służbą nie ma wpływu na wydajność pracy. Dlatego trudno będzie znaleźć podstawy prawne do egzekwowania polityki przeciwko wszystkim formom używania konopi indyjskich.

Według autora badania