Niemcy zdekryminalizują posiadanie i uprawę marihuany, a także kluby konopne.

Informacje

Niemcy zdekryminalizują posiadanie i uprawę marihuany, a także wprowadzą kluby konopne. Niemiecki rząd ogłosił wczoraj, że wszystko to nastąpi jeszcze w tym roku. Niedawno informowaliśmy, że ponieważ międzynarodowe konwencje, które Niemcy również podpisały, nie pozwalają na pełną legalizację produkcji i dystrybucji zioła, Niemcy obrały inny kierunek. Ma to na celu uwolnienie domowej uprawy i posiadania, a także zezwolenie na kluby konopne wzorowane na tych w Hiszpanii. Oto szczegóły niemieckiej dekryminalizacji.

Niemcy zdekryminalizują posiadanie i uprawę marihuany. Powstaną również kluby konopne

Niedawno informowaliśmy o trudnościach niemieckiego rządu w legalizacji marihuany, a także o międzynarodowych przepisach, które uniemożliwiają mu to.

"Teraz zarząd socjaldemokratów poinformował o problemach z reformą. Na chwilę obecną niemożliwe jest wprowadzenie zmian w przedstawionym kształcie. Pełna legalizacja.

Niemcy nie poddali się jednak tak łatwo i szybko znaleźli inne rozwiązanie, mówiąc: "Zmiana propozycji"

Możesz znaleźć artykuł T U T AJ

Niemcy zrobiły to, co powiedziały, a wczoraj na konferencji poświęconej konopiom indyjskim przedstawiono zmiany prawne, które mogą wejść w życie w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Marihuana jest popularnym narkotykiem. W Niemczech marihuana jest często sprzedawana i używana nielegalnie. Może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Konopie indyjskie mogą w szczególności wpływać na rozwój społeczny i poznawczy młodych ludzi. Jednak liczba młodych ludzi, którzy używają konopi indyjskich rośnie. Produkty z czarnego rynku są często zanieczyszczone i mogą stanowić dodatkowe zagrożenie dla zdrowia. To niedopuszczalne. Walczymy z czarnym rynkiem, zezwalając na kontrolowaną sprzedaż marihuany dorosłym, w jasno określonych granicach. Priorytetem jest ochrona zdrowia. Poprzednia polityka dotycząca marihuany zawiodła. Teraz musimy iść naprzód.

Prof. Karl Lauterbach, federalny minister zdrowia, powiedział

Minister sprawiedliwości Marco Buschmann dodał, że:

Poprzednie restrykcyjne podejście do marihuany w Niemczech zawiodło. Zakaz marihuany kryminalizuje wiele osób, wprowadza je w kontakt ze strukturami przestępczymi i wymaga dużych zasobów dla organów ścigania. Nadszedł czas, aby przyjąć nowe podejście, które pozwoli na większą indywidualną odpowiedzialność, odepchnie czarny rynek i zmniejszy presję na policję i prokuratorów. Powinniśmy bardziej ufać ludziom, nie minimalizując zagrożeń związanych z używaniem konopi indyjskich.

Karl Lauterbach ogłosił wczoraj, że wkrótce legalne stanie się posiadanie do 25 gramów suszu konopi indyjskich i uprawa do trzech roślin konopi indyjskich w miejscach publicznych. Kraj będzie mógł tworzyć kluby i stowarzyszenia konopne, podobne do tych w Hiszpanii.

Niemieckie Ministerstwo Zdrowia opublikowało szczegółowe informacje na temat przepisów, które wkrótce zaczną obowiązywać. Czytamy w nich:

 • Stowarzyszenia non-profit mogą wspólnie uprawiać marihuanę do celów rekreacyjnych i sprzedawać ją swoim członkom. Członkowie powinni być jak najbardziej zaangażowani w swoje stowarzyszenie. Pracownicy stowarzyszenia mogą uczestniczyć w uprawie, ale zlecanie uprawy osobom trzecim jest niedozwolone.
 • Posiadanie do 25 g jest dozwolone w miejscach publicznych bez ponoszenia kary. Istnieją jednak przepisy karne, jeśli posiadasz więcej niż tę ilość lub jeśli sprzedajesz ją osobom niebędącym członkami stowarzyszenia.
 • Prywatna uprawa jest dozwolona bez kary, ale tylko do 3 żeńskich roślin kwitnących. Muszą one być trzymane z dala od dzieci i młodzieży.
 • Członkowie mogą otrzymywać od stowarzyszenia nie tylko zebraną marihuanę do użytku rekreacyjnego, ale także nasiona i sadzonki do samodzielnej uprawy. Dochodzenie ma na celu zbadanie, w jaki sposób można uzyskać sadzonki i/lub nasiona od stowarzyszeń po opłacalnej cenie bez członkostwa.
 • Władze stanowe akceptują i monitorują produkty pod względem ilości, jakości i specyfikacji ochrony młodzieży. Przeprowadzają również wyrywkowe inspekcje i wizyty na miejscu. Stowarzyszenia nie mogą przekazywać ani wykorzystywać danych osobowych zebranych w związku ze sprzedażą rekreacyjnej marihuany, nasion i sadzonek. Przynależność do więcej niż jednego stowarzyszenia jest nielegalna.
 • Wielokrotne naruszenia mogą skutkować karą grzywny/więzienia.
 • Wielkość upraw i zbiorów jest dostosowywana zgodnie z wymaganiami. Wymagane jest raportowanie i dokumentowanie wyprodukowanych i dostarczonych ilości. Import lub eksport marihuany rekreacyjnej jest zabroniony.
 • Opłaty członkowskie pokrywają własne koszty, ze spreadem opartym na dostarczonej ilości (ewentualnie stawka ryczałtowa plus dodatkowa kwota za dostarczony kilogram).
 • Maksymalna liczba członków jednego stowarzyszenia będzie wynosić 500 osób, które mają co najmniej 18 lat i mają stałe lub zwykłe miejsce zamieszkania w Niemczech. Liczba stowarzyszeń może być ograniczona gęstością zaludnienia.
 • Tylko osoby, których kwalifikacje zostały zweryfikowane, mogą kierować stowarzyszeniem. Stowarzyszenie jest prowadzone zgodnie z zasadami prawa o stowarzyszeniach. W przypadku strat finansowych lub naruszenia oficjalnych wymogów, zarząd stowarzyszenia powinien ponosić osobistą odpowiedzialność tylko wtedy, gdy działał z rażącym zaniedbaniem lub umyślnie.
 • Możliwość zakupu nasion do (pierwszej) uprawy w stowarzyszeniach. Badana jest możliwość importu nasion z krajów trzecich.
 • Tylko członkowie mogą dystrybuować zebrane konopie (kwiaty). Istnieje zakaz przekazywania nasion osobom trzecim. Limity obejmują 25 g konopi dziennie i 50 g tygodniowo, a także 7 nasion lub pięć sadzonek. Młodzież poniżej 21 roku życia jest ograniczona do 30 g konopi miesięcznie. Jest to dodatek do limitu dopuszczalnej zawartości THC (do ustalenia). Należy to uwzględnić przy wyborze odmian.
 • Badanie sprawdza, czy i w jaki sposób sadzonki i nasiona mogą być swobodnie wymieniane między stowarzyszeniami w celu zapewnienia jakości.
 • Uprawy stowarzyszeniowe/klubowe podlegają wymogom jakościowym (brak tytoniu lub środków aromatyzujących, brak pestycydów, brak syntetycznych kannabinoidów).
 • Dostawa jest dostępna tylko w czystej postaci (kwiaty, żywica lub luzem) z informacjami o produkcie (różnorodność, w tym średnia zawartość THC i innych kannabinoidów, takich jak CBD), dawkowaniu, użyciu i powiązanym ryzyku.
 • Publiczna konsumpcja w pobliżu szkół i przedszkoli jest również zabroniona. Do godziny 20:00 strefy dla pieszych mogą pozostać otwarte.
 • W klubach zabroniona jest również sprzedaż alkoholu, tytoniu i innych używek lub środków odurzających.
 • Wstęp do klubów mają wyłącznie osoby pełnoletnie spełniające rygorystyczne wymogi wiekowe.
 • Obowiązują warunki prewencji i ochrony młodzieży. Funkcjonariusze ds. ochrony młodzieży, uzależnień i prewencji wyznaczeni przez stowarzyszenie muszą posiadać udokumentowaną wiedzę specjalistyczną.
 • Reklama marihuany jest zabroniona. Dopuszczalne są informacje oparte na faktach.
 • Minimalne środki ochrony (np. pomieszczenia antywłamaniowe, ogrodzenia) zapobiegające nieautoryzowanemu wejściu.
 • Odpowiednie komitety są zaangażowane w weryfikację dopuszczalnych wartości dla ruchu drogowego, lotniczego i morskiego. Jedynymi kryteriami stosowanymi do określenia, czy prowadzenie pojazdu pod wpływem jest dozwolone, są wymogi bezpieczeństwa drogowego.
 • Po złożeniu wniosku możliwe będzie jedynie wpisanie wyroków skazujących za przestępstwa związane z konopiami indyjskimi, za które prawo nie przewiduje kary na przyszłość (posiadanie do 25 gramów/własna uprawa do 3 roślin kwiatów żeńskich). Po wejściu w życie ustawy wszelkie toczące się postępowania karne i dochodzenia w sprawie tych czynów będą mogły zostać zakończone z wykorzystaniem opcji przewidzianych w kodeksie postępowania karnego.
 • Federalna ustawa o ochronie palaczy została rozszerzona o produkty pochodne konopi indyjskich. Należy zapewnić dodatkową ochronę osobom niepalącym zgodnie z przepisami dotyczącymi wyrobów tytoniowych.
 • Udział we wczesnej interwencji i programach profilaktycznych dla nieletnich, którzy używają lub posiadają konopie indyjskie, jest obowiązkowy.
 • Po czterech latach wymagania Filaru 1 zostaną poddane ocenie w celu ustalenia, czy można wprowadzić jakiekolwiek zmiany w celu ochrony młodzieży i zdrowia oraz ograniczenia czarnego rynku.

Dokument dotyczący kluczowych zagadnień z 26 października 2022 r. zawiera również przepisy dotyczące ochrony młodzieży i zdrowia. Proponowane rozporządzenie powinno być zaprojektowane w taki sposób, aby uniknąć jakichkolwiek obowiązków notyfikacyjnych.

Handel na zasadzie eksperymentu społecznego jest legalny

Niemiecki rząd postanowił również przeprowadzić pięcioletni eksperyment społeczny polegający na kontrolowanej dystrybucji rekreacyjnej marihuany wśród określonej grupy kuratorów sądowych. Dowiesz się o podobnym eksperymencie przeprowadzonym niedawno w Szwajcarii.

W przypadku Niemiec sugeruje się przeprowadzenie pięcioletniego testu.

Niemcy upierają się, że nie porzucą swoich pierwotnych planów legalizacji marihuany. Mówią, że potrzebują więcej czasu niż pierwotnie planowano, aby to osiągnąć.

Niemcy zdekryminalizowały posiadanie i uprawę marihuany, co było pierwszym krokiem w kierunku pełnej legalizacji.

Mata wyznał na 420, że rozpoczyna terapię z Monarem, ponieważ ma on na niego destrukcyjny wpływ i prowadzi m.in. do...

Cannabis Spot, nowy spot z marihuaną na Śląsku otworzy się jutro 4/20. Z...