Badanie sugeruje, że konopie indyjskie obniżają wskaźniki otyłości

Większość użytkowników marihuany, czy to rekreacyjnie, czy medycznie, wie dokładnie, jak marihuana wpływa na apetyt. Według badań opublikowanych w Nature, uczucie znane jako "munchies" jest spowodowane przez niektóre kannabinoidy w marihuanie zakłócające sygnały, które mówią mózgowi, że jesteś pełny. Zakłócenie to daje konsumentowi marihuany możliwość zjedzenia całego worka chipsów i nadal czuje się głodny, ponieważ mózg uważa, że żołądek nie jest pełny. Nawet jeśli to prawda, badania opublikowane w American Journal of Epidemiology sugerują, że konopie indyjskie obniżają wskaźniki otyłości. Ludzie, którzy spożywają marihuanę, mogą być mniej skłonni do otyłości lub cukrzycy.

Jak stwierdzono w sprawozdaniu z tego badania, "do oszacowania częstości występowania otyłości jako funkcji używania konopi indyjskich autorzy wykorzystali dane z dwóch reprezentatywnych badań epidemiologicznych przeprowadzonych w USA wśród osób dorosłych w wieku co najmniej 18 lat, z krajowego badania epidemiologicznego dotyczącego alkoholu i warunków pokrewnych (NESARC; 2001-2002) oraz z krajowego badania ankietowego dotyczącego zachorowalności (NCS-R; 2001-2003)". Autorzy badania postawili faktycznie hipotezę, że "wskaźnik występowania otyłości będzie wyższy u osób używających konopi indyjskich niż u osób nieużywających tego narkotyku".

Badanie w rzeczywistości dowiodło, że jego prowadzący się mylą. Wyniki faktycznie dowiodły, że wskaźnik otyłości u osób spożywających konopie indyjskie jest znacznie niższy niż u osób, które tego nie robiły. W rzeczywistości różnica w częstości występowania otyłości między osobami używającymi konopi indyjskich a osobami nieużywającymi tego narkotyku była zaskakująco duża. Według sprawozdania "skorygowane wskaźniki otyłości w NESARC i NCS-R wyniosły odpowiednio 22,0% i 25,3% wśród uczestników zgłaszających nieużywanie konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy oraz odpowiednio 14,3% i 17,2% wśród uczestników zgłaszających używanie konopi indyjskich przez co najmniej 3 dni w tygodniu".

DOWODY NA TO, ŻE KONOPIE INDYJSKIE ZMNIEJSZAJĄ OTYŁOŚĆ

Wskaźniki otyłości w badaniach NESARC i NCS-R były niższe u osób używających konopi indyjskich odpowiednio o 7,7% i 8,1%. Według badania "w obu próbach wskaźnik otyłości był znacznie niższy w przypadku wszystkich grup osób używających konopi indyjskich niż w przypadku osób, które nie używały konopi indyjskich w ciągu ostatnich 12 miesięcy, z wyjątkiem podgrupy uczestników NCS-R, którzy używali konopi indyjskich raz w miesiącu do 2 dni w tygodniu".

W badaniu stwierdzono, że niższe wskaźniki otyłości odnotowano jedynie u uczestników, którzy twierdzili, że używali konopi indyjskich co najmniej trzy dni w tygodniu. Fakt, że niższe wskaźniki otyłości różniły się znacznie tylko w przypadku konsumentów marihuany, wydaje się dowodzić, że - podobnie jak ćwiczenia fizyczne - marihuana może rzeczywiście pomóc w utrzymaniu zdrowej diety.

PRZYSZŁE BADANIA

To, co czyni ten przegląd epidemiologiczny tak interesującym, to fakt, że żadne z badań nie było szczególnie małe. W badaniu NESARC wzięło udział 43 093 respondentów, natomiast w badaniu NCS-R - 9 282 respondentów.

Chociaż badanie to jest ekscytujące i stanowi jedno z pierwszych badań na dużą skalę przeprowadzonych na temat korelacji pomiędzy używaniem konopi indyjskich a wskaźnikami otyłości, ma ono pewne wady. Zgodnie z wnioskami z badania, informacje na temat wzrostu, wagi i używania konopi indyjskich zostały samodzielnie zgłoszone, co daje uczestnikom badania możliwość dostarczenia fałszywych informacji. Chociaż autorzy tego badania ostrzegają, że ograniczenia te mogły mieć wpływ na wyniki, to jednak dochodzą do wniosku, że analiza "wykazała, że nawet jeśli konsumpcja konopi indyjskich zwiększa apetyt, osoby używające konopi indyjskich są mniej skłonne do otyłości niż osoby nie używające konopi indyjskich".

Konopie indyjskie są od dziesięcioleci przedmiotem demonizacji i stygmatyzacji ze strony polityków i mediów. Na szczęście pewne stereotypy, takie jak leniwy "stoner" zjadający junk-food, zaczynają być obalane przez naukę. W miarę pojawiania się coraz większej ilości badań naukowych, dostępnych będzie coraz więcej danych, które pozwolą obalić te fałszywe narracje. Na razie pomysł, że konopie indyjskie obniżają wskaźniki otyłości, jest nową, odświeżającą koncepcją dla osób świadomych swojego zdrowia.