Opioidy i medyczna marihuana: Aktualizacja najnowszych informacji

Wiedza o konopiach

Uzależnienie od opioidów opanowało wiele części kraju i codziennie odbiera życie wielu osobom. Kryzys opioidowy znajduje się obecnie w punkcie krytycznym. Więcej osób niż kiedykolwiek wcześniej spędza czas w szpitalach lub traci życie z powodu przedawkowania opioidów. Według National Institute on Drug Abuse, 47 600 zgonów z powodu przedawkowania opioidów miało miejsce w Stanach Zjednoczonych w 2017 roku. Ta oszałamiająco wysoka liczba gwałtownie wzrosła z zaledwie 8 048 zgonów z przedawkowania w 1999 roku. Więcej Amerykanów jest uzależnionych od opioidów teraz niż w jakimkolwiek innym czasie w krótkiej historii kraju. W obliczu kryzysu o epickich rozmiarach, urzędnicy państwowi, członkowie organów ścigania i osoby osobiście dotknięte przez uzależnienie szukają wszelkich rozwiązań. Istnieje coraz więcej dowodów, które sugerują, że jednym ze sposobów ograniczenia skali kryzysu opioidowego jest legalizacja medycznej marihuany.

Jak medyczna marihuana wpływa na wskaźniki uzależnienia od opioidów?

Spośród badań porównujących używanie marihuany i opioidów, najważniejsze dowody sugerują, że stany z legalnymi programami używania medycznej marihuany mają niższe wskaźniki używania opioidów i przedawkowania. Badanie opublikowane przez Drug and Alcohol Dependence wykazało, że "legalizacja medycznej marihuany wiązała się z 23% i 13% redukcją liczby hospitalizacji związanych z uzależnieniem od opioidów lub ich nadużywaniem oraz przedawkowaniem związanym z opioidami, odpowiednio".

Chociaż dla niektórych jest to zaskakujące, pomysł, aby marihuana obniżyła przedawkowanie opioidów i hospitalizacje związane z opioidami ma sens. Wielu pacjentów w stanach, w których medyczna marihuana jest opcją, wolałoby wybrać naturalne, roślinne lekarstwo zamiast silnych i niesamowicie uzależniających opioidów. Ryzyko związane ze spożywaniem marihuany w leczeniu schorzeń od przewlekłego bólu po bezsenność jest drastycznie niższe niż ryzyko związane z długotrwałym stosowaniem opioidów i uzależnieniem od nich. Według danych National Institute on Drug Abuse nie odnotowano żadnych udokumentowanych przypadków śmierci z powodu przedawkowania konopi indyjskich, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych odnotowuje się 130 zgonów z powodu przedawkowania opioidów dziennie.

Istnieje oczywiście ryzyko związane z nadmiernym spożyciem marihuany, ale blednie ono w porównaniu z tym, co dzieje się podczas przedawkowania opioidów. Kiedy marihuana jest spożywana w dawkach większych niż zalecane, objawy mogą obejmować paranoję, mdłości i senność. Na szczęście objawy te zwykle ustępują w ciągu 2-4 godzin. Jeśli opioidy są spożywane w niebezpiecznych dawkach, co często ma miejsce, gdy ludzie używają opioidów dostępnych bez recepty, takich jak heroina, objawy mogą obejmować niewydolność oddechową, spowolniony oddech, brak reakcji, a w najgorszych przypadkach śmierć.

Opioidy i medyczna marihuana muszą być przedmiotem dalszych badań

Chociaż wstępne wyniki badań sugerują związek między legalnością medycznej marihuany a drastycznie niższym wskaźnikiem hospitalizacji i zgonów związanych z opioidami, ilość dowodów, które zostały podane do publicznej wiadomości w tym momencie jest zbyt ograniczona.

Biorąc pod uwagę ilość czasu i pieniędzy, które są inwestowane w zrozumienie, jak ograniczyć niszczycielskie skutki kryzysu opioidowego w Ameryce, wydaje się ważne, aby więcej wysiłku włożonego w badania zostało włożone w zbadanie związku między legalizacją medycznej marihuany a używaniem opioidów. Wspomniane wcześniej badanie Drug and Alcohol Dependence wykazało, że "polityka dotycząca medycznej marihuany była znacząco związana ze zmniejszoną liczbą hospitalizacji związanych z OPR, ale nie miała związku z hospitalizacjami związanymi z marihuaną." Badanie zakończyło się stwierdzeniem "Biorąc pod uwagę epidemię problematycznego używania OPR, konieczne są przyszłe badania w celu poznania przyczyn tych wyników."

Gdzie marihuana do celów leczniczych pasuje do zmniejszenia negatywnych skutków kryzysu opioidowego, zależy od naukowców, aby zrozumieć. Dowody, które zostały wstępnie dostarczone, rzucają pewne światło na potencjał konopi jako zamiennika dla opioidów w niektórych przypadkach. Ważne jest jednak, aby prowadzić dalsze badania, zanim zacznie się wygłaszać ogólnikowe oświadczenia o jej skuteczności i zanim lekarze zaczną przepisywać ją jako zamiennik opioidów.

Ratowanie ludzi przed uzależnieniem od opioidów

Najbardziej oczywistym sposobem ratowania życia przed przedawkowaniem opioidów jest niedopuszczenie do tego, aby ludzie w ogóle wpadli w sidła uzależnienia od opioidów. Choć w wielu przypadkach silne ataki bólu, czy to ostrego, czy przewlekłego, wymagają przepisania silnego opioidu, aby ulżyć pacjentowi w cierpieniu, wiele recept na opioidy jest nieuzasadnionych. W tych mniej poważnych przypadkach, środek przeciwbólowy o mniejszej sile i mniejszym prawdopodobieństwie uzależnienia jest o wiele bardziej bezpieczną i skuteczną opcją. Konopie indyjskie mają potencjał, aby być tą bezpieczniejszą opcją. Przegląd kliniczny dotyczący marihuany i bólu wykazał, że "Niezależnie od tego, czy marihuana jest najlepszym sposobem leczenia bólu, czy nie, wielu pacjentów na całym świecie uważa, że marihuana pomogła im w walce z bólem."

Anegdotyczne poparcie pacjentów dla stosowania marihuany w leczeniu bólu jest prawie tak samo ważne jak badania kliniczne potwierdzające jej skuteczność w tym zakresie. Pacjenci często wiedzą najlepiej, jeśli chodzi o ich własne ciała i to, co najlepiej leczy ból, na który cierpią. Poparcie pacjentów dla marihuany jako metody leczenia bólu powinno wystarczyć, aby reszta Stanów Zjednoczonych zezwoliła lekarzom na legalne przepisywanie marihuany na ból według ich uznania.

Kryzys opioidowy pogłębia się z dnia na dzień. Ponieważ coraz więcej ludzi traci życie z powodu uzależnienia i przedawkowania, rząd i społeczność medyczna będą nadal szukać odpowiedzi. To, czy medyczna marihuana jest jedną z tych odpowiedzi, nie jest jeszcze w pełni zrozumiałe. Jednak dowody, ograniczone, sugerują, że może to być jeden ze sposobów na ograniczenie objawów kryzysu opioidowego.