Izrael: Rząd zalegalizuje marihuanę w ciągu dziewięciu miesięcy

Ciekawostki

Izrael ogłosił niedawno, że w ciągu roku zalegalizuje rekreacyjną marihuanę. Ogłoszenie to poprzedziły czteromiesięczne konsultacje, podczas których powołano specjalną międzyresortową komisję, która ma uregulować izraelski rynek marihuany. Izraelski Kneset może zapoznać się ze wstępną wersją ustawy jeszcze w tym roku. Poniżej więcej szczegółów.

Izrael ma zalegalizować marihuanę w ciągu dziewięciu miesięcy

Międzyresortowa izraelska komisja ds. regulacji konopi spotykała się raz w tygodniu przez cztery miesiące, aby zdecydować o przyszłej strategii kraju w zakresie konopi. Komitet publikował swoje wnioski w połowie każdego miesiąca i wysyłał je do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Avi Nissenkorn (minister sprawiedliwości Izraela) opublikował wnioski. Stwierdził, że ustawa może trafić do Knesetu na wstępne czytanie przed końcem roku. Stwierdził również, że proces legislacyjny potrwa dziewięć miesięcy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, marihuana zostanie zalegalizowana w Izraelu do użytku rekreacyjnego już w przyszłym roku.

Nowe prawo stanie się podstawą do regulacji dotyczących marihuany po zatwierdzeniu przez rząd. Michal Cotler-Wunsh będzie nadzorował prace. Jest on przewodniczącym specjalnej komisji ds. narkotyków i alkoholu w izraelskim Knesecie.

Kluczowe jest, aby dwie ustawy dotyczące legalizacji i dekryminalizacji zostały połączone w jeden projekt. Zapewni to Izraelowi odpowiedzialne i całościowe podejście do legalizacji. Będę liderem, zwolennikiem i nadzorcą wdrażania tych zaleceń reformy.

-powiedział Kotler-Wunsh.

Amit Merari, zastępca Prokuratora Generalnego, przedstawił główne wnioski z obszernej i dogłębnej pracy wykonanej przez członków komisji, a także doradzających im ekspertów.

Po dokładnej analizie sukcesów i porażek we wdrażaniu polityki legalizacji lub dekryminalizacji marihuany w stanach, które ją zalegalizowały, opracowano zalecenia.

Zgodnie z modelem kanadyjskim, nowa polityka dotycząca marihuany ma zapobiegać używaniu i uzależnieniu się od niej przez nastolatków.

Nowe przepisy wymagają utworzenia funduszu na działalność społeczną i socjalną. Fundusz ten będzie otrzymywał część z wpływów podatkowych generowanych przez rynek konopi.

Avi Nissenkorn (minister sprawiedliwości) stwierdził, że nowe prawo zostanie uchwalone w pierwszym czytaniu w Knesecie w przyszłym miesiącu. Cały proces legislacyjny spodziewany jest w ciągu dziewięciu miesięcy. W tym czasie różne urzędy będą współpracować w celu uregulowania rynku. Każdy urząd będzie miał swoją rolę.

Komisja stwierdziła, że marihuana jest używana w wielu miejscach, że zakazanie jej nie jest uzasadnione, a obecne argumenty prawne przeważają nad faktami medycznymi.

Większość członków komisji zgodziła się, że legalizacja marihuany to dobry pomysł.

Nie wiadomo jeszcze, ile marihuany będzie można legalnie posiadać. Nie będzie można legalnie uprawiać konopi we własnym domu na własne potrzeby. To rozwiązanie powinno być rozważane, gdy rynek zostanie wstępnie uregulowany.

Po ogłoszeniu wyników prac komisji prof. Itamar Grotti stwierdził, że przyjmuje trzy rekomendacje. Pierwsza z nich to zawarta w zaleceniach strategia redukcji szkód. Ma ona na celu stopniowe zmniejszanie ogólnych szkód wynikających zarówno z kryminalizacji, jak i nadużywania marihuany. Po drugie, legalizacja znacznie ułatwi badania medyczne nad długoterminowymi skutkami zdrowotnymi i społecznymi używania konopi. Wspomniał również o potrzebie znalezienia lepszych sposobów zapobiegania i leczenia negatywnych skutków stosowania używek. Pomimo tego, że prawo izraelskie chroni ją od 1948 roku, kryminalizacja nie zmniejszyła jej użycia.