Badanie: Długotrwały wpływ palenia marihuany i tytoniu na funkcje poznawcze

Ciekawostki

Na Uniwersytecie SWPS w Warszawie prowadzone jest obecnie badanie naukowe dotyczące wpływu długotrwałego stosowania marihuany na funkcje poznawcze. Uwzględnia również korelaty psychofizjologiczne. Naukowcy opisują swój projekt jako "W świetle ostatnich ruchów zmierzających do legalizacji marihuany warto wiedzieć, jaki jest jej wpływ na bardzo ważny obszar życia człowieka, którym w tym przypadku jest funkcjonowanie poznawcze." W ramach badania prowadzona jest rekrutacja ochotników. Pozwoli to lepiej zrozumieć, jak te używki wpływają na mózg. Możecie być pewni, że Wasza anonimowość zostanie zachowana. Poniżej więcej szczegółów.

Długotrwałe używanie marihuany a funkcje poznawcze

Na stronie Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS czytamy:

"Marihuana, która jest jedną z najbardziej popularnych substancji psychoaktywnych na kuli ziemskiej, jest również częstym narkotykiem, po który sięga około 40% osób uzależnionych również od nikotyny. Badania pokazują, że długotrwałe używanie marihuany i nikotyny może prowadzić do zmian w mózgu. Może to wpływać na pamięć, uwagę, percepcję, myślenie abstrakcyjne i mowę. Ważne jest, aby zrozumieć wpływ legalizacji marihuany na funkcjonowanie poznawcze, istotną sferę ludzkiej egzystencji.

Cele projektu

Wiemy, że długotrwałe używanie marihuany, podobnie jak nikotyny, może mieć negatywne skutki dla naszego organizmu. Nie wiemy jednak, jak regularne stosowanie obu substancji wpływa na funkcjonowanie neurokognitywne człowieka. Badania wykazały, że te stymulanty mają różne efekty. Projekt ma na celu lepsze zrozumienie efektów interakcji marihuany i nikotyny zarówno na poziomie behawioralnym, jak i psychologicznym. Napisz do badaczy o swoim projekcie.

Metody badawcze

Grupa prof. Anety Brzezickiej planuje przeprowadzić badanie porównujące funkcjonowanie poznawcze (wykonania dwóch zadań testujących pamięć krótkotrwałą i wspomnienia epizodyczne) pomiędzy osobami używającymi marihuany, nikotyny, tylko marihuany, a tymi, które nie używają żadnej z tych substancji. Podczas wykonywania zadań przez badanych, będą oni rejestrować aktywność ich mózgu za pomocą elektroencefalografu (EEG).

Naukowcy zastosują nowoczesne, zalecane podejście do badania długoterminowych skutków używania marihuany. Nie będą polegać na deklaracjach badanego o używaniu marihuany. Zamiast tego zastosują obiektywny pomiar w postaci analizy biochemicznej próbek włosów (we współpracy z wyspecjalizowanym laboratorium). Dzięki temu będą mogli wykluczyć osoby, które używają również innych substancji psychoaktywnych. Udział w badaniu jest ograniczony ścisłymi kryteriami kwalifikacji. Pozwoli to na uzyskanie wyników, które mogą mieć istotny wpływ na nasze rozumienie poznawczego i elektrofizjologicznego funkcjonowania długotrwałych użytkowników nikotyny i marihuany.

Przebieg badania:

- Trwa około 3 godzin i odbywa się w Laboratorium na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. - Krótkie kwestionariusze - pomiar inteligencji - badanie EEG nieinwazyjne, bezbolesne - analiza próbki włosów (anonimowa). Kryteria kwalifikacji: Osoby w wieku 21-39 lat. - Regularni użytkownicy marihuany rekreacyjnej (co najmniej dwa razy w tygodniu) lub nieużywający marihuany. - BRAK innych substancji psychoaktywnych. - NIE nadużywanie alkoholu. - PALENIA TYTONIU NAŁOGOWO. W przypadku analizy chemicznej próbek włosów, w dniu badania włosy muszą mieć co najmniej 3 cm długości. Do badania EEG nie mogą być użyte dredy. Uczestnicy biorący udział w badaniu jako prezenty otrzymają opis i zdjęcie przedstawiające pracę ich mózgu. Miejsce badania: Laboratorium EEG Uniwersytet SWPS ul. Chodakowska 19/31 Warszawa. Eksperymentator nie posiada żadnych danych osobowych osoby badanej i nie ma wiedzy na temat ewentualnego używania przez nią marihuany. Kwestionariusz rejestracyjny badania znajduje się na stronie T U T A T

Strona internetowa dotycząca badania znajduje się pod adresem T U T A J.